Spis treści

 

Alfabet wychowawcy

Akceptuj swojego ucznia.
Bądź dla niego oparciem.
Chwal Go za każdy wysiłek.
Dotrzymuj przyrzeczeń.
Egzekwuj prawa i obowiązki.
Formułuj precyzyjnie wymagania.
Gospodaruj efektywnie jego czasem.
Hamuj dyskretnie niewłaściwie zapędy.
Interesuj się Jego osobą.
Jednocz Jego rozum, ducha i ciało.
Kieruj wszechstronnie jego rozwojem.
Licz się z Jego zdaniem.
Łagodź stresy i cierpienia.
Miej cierpliwość.
Nie oszukuj Go.
Okazuj Mu zaufanie.
Pokaż Mu, że jest ważny.
Rozwijaj jego samodzielność.
Słuchaj uważnie tego, co mówi.
Troszcz się o Niego.
Ukaż Mu wartości i piękno języka.
Wierz w Jego możliwości.
Y - niewiadoma, bądź na nią przygotowany.
Zachęcaj Go do dalszej pracy.

Additional information